Τα νερά της Ευρώπης

Τα καταφέραμε και φέτος και θα μπορέσουμε για άλλη μια φορά να χαρούμε τις θάλασσες μας «ελεύθερες» από ακαθαρσίες, αφού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ-ΕΕΑ) η χώρα μας «διαθέτει ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας στο 96% των περιοχών της»!

Στην έκθεση του Οργανισμού αξιολογείται η ποιότητα των νερών κολύμβησης σε πάνω από 21.000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία και την Αλβανία για την χρονιά που μας πέρασε.

Τι λέει η έκθεση με νούμερα; Ότι…

  • Το 95% των περιοχών κολύμβησης πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις.
  • Το 83% των περιοχών κολύμβησης πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές του επιπέδου «εξαιρετικής ποιότητας».
  • Mόνο σε 409 περιοχές (λιγότερο από το 2% του συνόλου των υδάτων κολύμβησης) χαρακτηρίζονται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
  • Τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών κολύμβησης με ανεπαρκή ποιότητα υδάτων εντοπίζονται σε Ιταλία (107 περιοχές, 2%), Γαλλία (105 περιοχές, 3%) και Ισπανία (67 περιοχές, 3%).
  • Το 97% των θαλάσσιων ακτών της ΕΕ πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές και πάνω από το 85% χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικής ποιότητας». Τα ύδατα όλων των θαλάσσιων ακτών σε Σλοβενία, Μάλτα και Κύπρο διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα.
  • Το 91% των περιοχών κολύμβησης σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια) ικανοποιεί τα ελάχιστα πρότυπα, ενώ πάνω από το 78% χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής ποιότητας. Σε Λουξεμβούργο και Βουλγαρία όλες οι εσωτερικές περιοχές κολύμβησης χαρακτηρίζονται εξαιρετικές, με επόμενη τη Δανία (95%). Οι περίπου 2.000 εσωτερικές περιοχές κολύμβησης στη Γερμανία χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας (92%).

Για να τις χαρούμε, όμως, και του χρόνου θυμηθείτε «όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές»!

Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδραστικό χάρτη και την ιστοσελίδα του ΕΟΠ με την σχετική έκθεση.

 

 

Submit a Comment