Εξαρτημένες μέλισσες

Μετά από αυτά που διάβασα κατέληξα στο εξής απλό συμπέρασμα: οι μέλισσες που μας δίνουν μέλι, πρόπολη, βασιλικό πολτό και στηρίζουν την ίδια την επιβίωσή μας, αρέσκονται στο να καπνίζουν και να πίνουν γλυκό καφέ. Πόσο μας μοιάζουν τελικά!

Πρόσφατη έρευνα στο περιοδικό «Nature» υποστηρίζει ότι οι κιτρινόμαυροι φίλοι μας προτιμούν να τρέφονται με ζαχαρόνερο, το οποίο περιέχει νεονικοτινοιειδή σε ποσότητες ανάλογες με αυτές που υπάρχουν στις καλλιέργειες. Αν και δεν τα γεύονται, φαίνεται να τα προτιμούν λόγω της επίδρασης που έχει στον εγκέφαλό τους η νικοτίνη. Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει τα ευρήματα παλιότερης, σύμφωνα με την οποία οι μέλισσες προτιμούσαν τα ζαχαρούχα διαλύματα, που περιείχαν μικρές ποσότητες νικοτίνης, αλλά και καφεΐνης.

Βέβαια, οι συγκεκριμένες συνήθειες αποδεικνύονται ιδιαίτερα βλαπτικές -και σε αυτές-, όπως φαίνεται από δεύτερη μελέτη σε άγριες μέλισσες, οι οποίες συνέλεγαν τροφή από καλλιέργειες σπόρων επικαλυμμένων με νεονικοτινοειδή. Τα αποτελέσματα και αυτής της μελέτης συμφωνούν με προηγούμενες εκθέσεις, που δείχνουν ότι η χρόνια έκθεση σε ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα νεονικοτινοειδή παρασιτοκτόνα σχετίζεται με μείωση της παραγωγής γόνων και βασιλισσών και μειωμένη ανάπτυξη των αποικιών.

Η θετική εξέλιξη από όλες αυτές τις αναφορές είναι ότι η EPA, η Αμερικανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ανακοίνωσε ότι πιθανότατα δεν θα εγκρίνει νέες εξωτερικές χρήσεις για τα νεονικοτινοειδή, που χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι τοξικά για τις μέλισσες, έως ότου οι παρασκευάστριες εταιρίες καταθέσουν νέα στοιχεία για τις επιπτώσεις στο μικρό μας φίλο.

Περισσότερες πληροφορίες

Bees prefer foods containing neonicotinoid pesticides

Feeding Responses of Free-flying Honeybees to Secondary Compounds Mimicking Floral Nectars

Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees

Combined pesticide exposure severely affects individual- and colony-level traits in bees

Neonicotinoid Pesticide Reduces Bumble Bee Colony Growth and Queen Production

EPA Announces It Is Unlikely to Approve New Outdoor Neonicotinoid Pesticide Uses

Submit a Comment