Λαδωμένα σκάνδαλα

Δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, είναι πολλά περισσότερα τα διατροφικά σκάνδαλα που αφορούν το «αγνό», «παρθένο» ελαιόλαδο. Ορίστε τα τελευταία, που βρήκαμε στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

Ύπαρξη Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε επίπεδα που υπερβαίνουν αυτά που ορίζονται από την σχετική νομοθεσία. Πρόκειται για το ελαιόλαδο με εμπορική ονομασία «ΜΕΣΤΟ», αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, σε συσκευασία του 1 Lt., με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 07/3/2016 και Lot 18499, το οποίο παρασκευάζεται και συσκευάζεται από την Nutria Α.Ε. για λογαριασμό της ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΑΕΒΕ.

Διακίνηση προϊόντων τα οποία πωλούνται ως ελαιόλαδα, αλλά από την εξέτασή τους προέκυψε ότι είναι σπορέλαια που περιέχουν ξένη προς το ελαιόλαδο λιπαρή ύλη. Πρόκειται για τα:

  • Προϊόν με την εμπορική επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΑ», σε συσκευασία των 5L, το οποίο επιπλέον φέρει τις ενδείξεις «ΛΑΚΩΝΙΑ ΕΠΕ, 5ο χλμ. Γυθείου – Μονεμβασιάς».
  • Προϊόν με την εμπορική επωνυμία «ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑ», σε συσκευασία του 1L, το οποίο επιπλέον φέρει τις ενδείξεις «Βεργόπουλος Γ. Κων/ νος, Μάνη Λακωνίας».
  • Προϊόν με την εμπορική επωνυμία «ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», σε συσκευασία του 1L, το οποίο επιπλέον φέρει τις ενδείξεις «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ, 20ο Σπάρτης-Γυθείου, Κροκεές Λακωνίας».

Διακίνηση μη κανονικού-νοθευμένου προϊόντος με εμπορική επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΣ», συσκευασίας 1L, το οποίο διακινείται από εταιρία Μαρκουλακης Εμμανουήλ και πωλείται με την ένδειξη Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, βρέθηκε να περιέχει φυτικό έλαιο ξένο προς το ελαιόλαδο.

Διακίνηση παρθένου ελαιολάδου, στο οποίο βρέθηκε η απορρόφηση στο υπεριώδες φάσμα να υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο. Με βάση το παραπάνω, το ελαιόλαδο εμπίπτει στην κατηγορία «λαμπάντε» και καθίσταται μη βρώσιμο ως έχει. Πρόκειται για το προϊόν «Παρθένο Ελαιόλαδο» ΠΑΡΓΑ σε μεταλλική συσκευασία των 5L, που παρασκευάζεται και συσκευάζεται από την εταιρία «Γεώργιος Ζώτος & ΣΙΑ Ο.Ε.», Αγιά Πρεβέζης.

*Ελαιόλαδο λαμπάντε (labante): είναι το παρθένο ελαιόλαδο ακατάλληλο για κατανάλωση, με κακή γεύση και οσμή και οξύτητα μεγαλύτερη από 2%, που προορίζεται για ραφινάρισμα ή βιομηχανική χρήση.

Submit a Comment