ΣΧΕΤΙΚΑ

«Για να βελτιώσεις τον κόσμο που ζεις, πρέπει πρώτα να βελτιώσεις τον εαυτό σου και βελτιώνοντας τον κόσμο σου, βελτιώνεις την ίδια σου τη ζωή».

Η σελίδα αυτή αποτελεί τη δική μας προσπάθεια να ενημερώσουμε, να ψυχαγωγήσουμε και να ενθαρρύνουμε τη δράση, μέσω μικρών οικο-ιστοριών, που βασίζονται στην καθημερινή μας ζωή, «πράσινων» ερωτημάτων, που μπορεί να προκύψουν ακόμα και από μια βόλτα στο δρόμο και περιβαλλοντικών ειδήσεων  από το χώρο των επιστημών, αλλά και την καθημερινή πρακτική.

Αυτό είναι το μικρό μας βήμα προς αυτό που αγαπάμε, ελπίζοντας να συμβάλλουμε στην αλλαγή νοοτροπιών και συνηθειών, γιατί πιστεύουμε ότι …

• Το μεγαλύτερο λάθος είναι να πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι

• Η μεγαλύτερη πλάνη είναι να θεωρείς ότι είσαι μόνος

• Η μεγαλύτερη απάτη είναι να δέχεσαι ότι μόνο οι μάζες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο

Ελπίζουμε να απολαύσετε το ταξίδι και το μόνο που χρειάζεται να σας μείνει είναι ότι για να είστε «πράσινοι», αρκεί να είστε δίκαιοι με τον κόσμο, που σας περιβάλλει.


“To improve your world, you have to improve yourself first and by improving the world, you improve your life”.​

This is our attempt to inform, entertain and encourage action, through eco short stories based on everyday life, environmental questions arising from a walk in the street and environmental news from science to everyday life.

This is our baby step towards doing what we love, which will hopefully make a difference, because we strongly believe that…

  • The biggest mistake is to believe that you can do nothing
  • The biggest illusion is to suppose that you are alone
  • The biggest fraud is to accept that the only masses can change our world

We hope you enjoy the journey and keep in mind that you only have to be fair in order to be “green”.